“Bạn cần phải đăng nhập để tham gia Vé số đầu xuân" Đối tượng: Tất cả các tài khoản có nhân vật trong game Nội dung: Người chơi nhận được lượt chơi tương ứng với hoạt động trong game như sau:
Ngày Điều kiện nhận lượt chơi Số lượt chơi Trạng thái
1 Đăng nhập vào game 1 ngày 01
2 Đăng nhập vào game 2 ngày liên tiếp 03
3 Đăng nhập vào game 3 ngày liên tiếp 05
4 Đăng nhập vào game 4 ngày liên tiếp 08
5 Đăng nhập vào game 5 ngày liên tiếp 12
Người chơi dùng lượt quay để quay vé số đầu xuân. Vé số là 1 dãy số ngẫu nhiên bao gồm 8 số. Trong tổng số các vé số đã phát ra trong 1 ngày, dãy số lớn nhất và duy nhất sẽ đoạt giải. Tương tự với các giải còn lại.